Apakah itu TCIS ?

TCIS adalah akronim kepada Total Campus Integrated System. Satu inisiatif Pusat Teknologi Maklumat menyediakan perkhidmatan sistem maklumat bersepadu bagi memenuhi keperluan warga staf UTHM.

Berita terkini TCIS

Log masuk ke TCIS


Klik butang di bawah untuk melog masuk ke TCIS


Lupa Katalaluan
Perhatian :
 • Sistem pengoperasian Microsoft Windows sahaja.
 • Pelayar Dicadangkan adalah IE atau Edge. Terdapat beberapa isu pada browser lain mengikut versi berlainan.
 • Lain-lain Sistem Pengoperasian/OS adalah tidak serasi / "incompatible".
 • Resolusi minimum : 1024x768 pixel.
 • Resolusi terbaik: 1920x1080 pixel.
 • Akses ke sistem ini adalah diaudit.
 • More Info...Click Me!

Helpdesk TCIS

Sila kemukakan sebarang masalah, permintaan atau cadangan berkenaan TCIS ke Helpdesk kami :

 • Melalui Email : tcis@uthm.edu.my
 • Melalui Telefon : +607-453 7292 / 7295 (Helpdesk PTM)
 • Melalui Whatsapp : https://wasap.uthm.edu.my
 • Pelayar web dicadangkan IE10 keatas atau Edge
 • Pelayar lain yang disokong Firefox, Chrome atau Opera, namun terdapat beberapa isu yang diketahui mengikut versi yang berlainan.
 • User perlu membuat 'one-time' installation plugin 'Appeon'.
 • Download TCIS Shortcut
 • Download & Install TCIS Plugin Manually

SENARAI APLIKASI DI TCIS

Staf Akademik

Staf Universiti

Pengurusan & Pentadbiran

Pejabat, Penyelidikan & Lain-lain


 • Rekod CV
 • Rekod My Expert
 • Penasihat Akademik Online - PAO
 • Laporan Penilaian Pengajaran - SPARK
 • Class Attendance System - e-CLASS
 • Sistem Maklumat Tenaga Pengajar Luar - STEPL
 • Rekod Pengiraan Beban Akademik - SPBA
 • Rekod Penyelidikan & Penerbitan
 • Rekod Kepakaran, Penyelidikan & Inovasi
 • Statistik Penerbitan Universiti
 • Laporan Penilaian Pengajaran
 • Student Assessment System Reports
 • Projek Diploma/Sarjana - ePSM
 • *Serta Menu Staf Universiti bukan Akademik

 • Dashboard UIS
 • Rekod Biodata, Rekod Klinik Panel
 • Rekod Isytihar Harta
 • Markah PPSM, Buku Perkhidmatan
 • Anugerah, Kursus & Latihan
 • Rekod Gaji
 • Permohonan Elaun Lebih Masa
 • Permohonan Pergerakan
 • Permohonan Cuti Rehat
 • Permohonan Cuti Belajar
 • Permohonan Tuntutan Perjalanan
 • Permohonan Tempahan Tiket Penerbangan
 • Permohonan Tempahan Kenderaan Universiti

 • Executive Information System - EIS
 • Sistem Bahagian Keselamatan - SBK
 • Sistem Perincian Bajet - SPB
 • International Office System - IOS
 • Sistem Pemilihan AKC - SPAKC
 • Sistem Pemilihan Anugerah Konvokesyen - SPAK
 • Sistem Maklumat Jawatan Giliran Universiti - SJGU
 • Sistem Kerjasama Universiti - SKU

 • Research Management System - RMS
 • Sistem Inventori Pejabat - SIP
 • Sistem Pengurusan Alat Tulis - PAT
 • Sistem Kewangan Pelajar - SKWAP
 • Sistem Maklumat Pelajar Eksekutif - SMPE
 • Sistem Maklumat Pelajar - SMPi
 • Sistem Maklumat Staf - iSMS
 • Sistem Maklumat Staf Akademik Sambilan - SMSAS
 • Sistem Pengurusan Pengangkutan Universiti - SPPU
 • Sistem Pemantauan Kontrak - SPK
2005-2019 Bahagian Sistem Maklumat / PTM, UTHM. Hakcipta Terpelihara.