About TCIS :-

TCIS merupakan salah satu inisiatif PTM dalam pembangun sistem maklumat. Ia merupakan satu sistem berskala besar mempunyai ciri berpusat khusus untuk kegunaan PTj/Pusat dan warga staf Universiti. TCIS menawarkan perkhidmatan sehenti untuk Staf kategori berikut :-

TCIS dibangunkan dan sentiasa diselenggara oleh PTM sejak 2004. Sehingga kini, terdapat beratus Modul/Sistem aplikasi telah dibangunkan berdasarkan Sistem Teras Universiti iaitu SMS - Sistem Maklumat Staf , SMP - Sistem Maklumat Pelajar & SKEW - Kewangan Akaun Pelajar. Sistem-sistem utama lain juga diselenggarakan seperti yang dipaparkan pada laman utama. Jumlah pembangun terlibat dalam projek TCIS ini adalah 19 orang (2019). Sehingga kini TCIS mengandungi 49 buah sistem telah dibangunkan secara dalam oleh Pusat Teknologi Maklumat.

Disebabkan struktur TCIS yang besar ini, dimohon para pengguna memaklumkan nama sistem dan juga modul ketika menghubungi khidmat pelanggan kami untuk memudahkan kami menyalurkan bantuan.

Penafian (Disclaimer) :-

Misi dan Objektif PTM - Pusat Teknologi Maklumat adalah untuk memberikan khidmat sistem terbaik dan pantas kepada pengguna melalui TCIS. PTM sentiasa berusaha keras supaya maklumat yang diproses dan dipaparkan di TCIS tepat dan terkini. Beberapa perkara perlu diambil perhatian iaitu :-

Bantuan Perkhimdatan :-

Sekiranya pengguna menghadapi masalah boleh menghubungi khidmat pelanggan kami dan mohon disertakan maklumat seperti nama sistem dan modul bagi memudahkan kami menyalurkan bantuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Helpdesk : +607-453 7292 / 7295

Maklumat Anda :-